Запорожский областной совет заключил договор с 'Науково-виробничим впроваджувальним підприємством 'Градієнт' на обслуживание информационной системы 'Консультант' стоимостью 93 600 гривен.

Об этом сообщает 061 со ссылкой на систему электронных закупок 'Прозоро'.

'Предметом Договору є послуги з обслуговування інформаційної системи 'Консультант' - абонентське обслуговування, з базами даних 'Законодавство України', 'Запорізьке регіональне законодавство', мережева версія на 20 робочих місць (із додатковими сервісами: українсько-російсько-англійський перекладач, бази 'Київ', 'Крим', 'Проекти законів'), локальна версія - 3 робочих місця (із додатковим сервісом - українсько-російським перекладачем).

Виконавець зобов'язується виконувати абонентське обслуговування Системи, куди входить:

2.1.1. передача Замовнику Протоколу поновлень (спеціально організований набір даних для внесення доповнень та змін в бази даних Системи) виконується одним із способів: з веб-сервера Виконавця щодня; на магнітних/оптичних носіях (дискетах, дисках) поштовою розсилкою - 1 раз на місяць (за бажанням замовника передача Протоколу поновлень може виконуватися й іншим узгодженим способом);

2.1.2. консультаційне обслуговування по телефону, Е-шаіІ по запитанням, що стосуються функціонування Системи; програмно-технічна підтримка Системи;

2.1.3. встановлення нових версій програмного забезпечення;

2.1.4. адміністрування бази даних 'Запорізьке регіональне законодавство', куди входить:

- приведення рішень обласної ради до формату документів стандарту баз даних Системи;

- створення системних номерів документів, що вводяться в Систему;

- створення гіперпосилань в документах, що вводяться в Систему, на інші документи баз даних ІПС 'Консультант';

- введення в базу даних інформації про публікацію документу, що вводиться, в офіційних засобах масової інформації;

- внесення змін в документи;

- введення інформації про набрання чинності чи втрату чинності документа;

- формування блоку поновлення бази даних (складової Протоколу поновлень Системи) і передачу його Замовнику у спосіб, зазначений в п.п. 2.1.1.

2.2. Термін виконання зобов'язань - не пізніше 15 робочих днів з моменту отримання інформації для вводу документів в Систему (документи, що плануються до введення, відомості про публікації документів в офіційних засобах масової інформації, технічні правки документів, а також пов'язані документи, які відсутні у базі даних, і на які є посилання в документах, що вводяться). Цей термін може бути подовжено у випадках, коли інформація для вводу документів в Систему є неповною або має суперечності', - написано в договоре.

База данных ИПС 'Консультант' содержит:

1. Документы государственных органов власти Украины: Верховной Рады, Кабинета Министров, Президента, Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего хозяйственного суда и других, министерств и ведомств (Министерства финансов, Министерства экономики, Государственной налоговой администрации, Национального банка, Государственной таможенной службы, Фонда государственного имущества).

2. Международные соглашения.

3. Документы регионального законодательства.

Система содержит встроенный украинский-русско-английский трехсторонний переводчик, справочник органов власти Украины и должностных лиц. В ИПС содержится терминологический словарь законодательства Украины (более 46 тысяч терминов). Уникальным информационным ресурсом системы является база данных органов власти с историей их создания, переименования и ликвидации. Значения реквизитов «Дата принятия», «Номер», «Название», «Дата регистрации документа», «Номер регистрации документа» можно вводить сразу в соответствующие поля. Значения реквизитов «Тип документа», «Издатель», «Рубрика», а также ключевым словам (данный документ содержит текст).

Напомним, в прошлом году облсовет заказывал эти же услуги за 86 тысяч гривен.